Postani član

Vsak subjekt, ki želi pristopiti na borzo z električno energijo, mora izpolniti ustrezno prošnjo za sprejem v članstvo in priložiti zahtevane dokumente.

Po prejemu vseh potrebnih dokumentov borza pripravi Sklep o sprejemu v članstvo, Pogodbo o pristopu na borzo, Sporazum o delovanju v obračunskem in poravnalnem sistemu in Dogovor o načinu izdaje računov ter jih pošlje v podpis podjetju, ki je vložilo prošnjo. Po plačilu pristopnine in podpisu pristopnih dokumentov subjekt postane član borze.

Imate dve možnosti za izpeljavo postopka pristopa. Lahko sami izpolnite prošnjo za pristop na borzo, ali pa se poslužite "pomočnika".

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Seštejte 5 in 9.