Delavnice po meri podjetja

Trgovanje z električno energijo postaja vse bolj zanimivo tudi za podjetja izven elektrogospodarstva, vendar pa za nekatera izmed njih ostaja trg prevelika neznanka, da bi se aktivno vključila v samo trgovanje in s tem izkoristila poslovne priložnosti, ki so jim z odprtjem trga na voljo. Da bi podjetja suvereno nastopala na organiziranem trgu, potrebujejo informacije o strukturi trga, cenah električne energije, načinu sklepanja pogodb z električno energijo in odgovore na ostala vprašanja s tega področja.

Z delavnico želimo vsem podjetjem, ki so dovolj ambiciozna in ki jim osvojitev nove poslovne priložnosti ne predstavlja težave temveč izziv, ponuditi tiste informacije, ki jim bodo olajšale vstop in nastop na trgu z električno energijo. Skupaj bomo poiskali kje vse se skrivajo poslovne priložnost za vaše podjetje in kaj vse je potrebno narediti za uresničitev teh priložnosti.

Izobraževanje se izvaja glede na povpraševanje.

Splošno povpraševanje

Pošljite nam splošno povpraševanje glede izobraževanj

Izračunajte 1 plus 5.

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Seštejte 3 in 3.