IB LIP

Dne 14. avgusta 2015 je v veljavo stopila Uredba Komisije EU 2015/1222 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (v nadaljevanju »Uredba CACM«), ki med drugim določa cilje in pogoje za enotno spajanje trgov znotraj dneva, ki temelji na:

  • mehanizmu za sprotno trgovanje znotraj dneva, ki implicitno dodeljuje čezmejne prenosne zmogljivosti;
  • oblikovanju metodologije za določanje cen zmogljivosti znotraj dneva, ki bo odražala ceno zamašitve med trgovalnimi območji na podlagi dejanskih naročil.

Za zagotovitev učinkovitega postopeka dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti, ki omogoča tudi ceno zmogljivosti, imenovani operaterji trga za električno energijo in sistemski operaterji prenosnega omrežja na italijanskih mejah (IB) nameravajo predlagati in implementirati Dopolnilne regionalne dražbe.

IB projekt sestavljajo meje med naslednjimi trgovalnimi območji: Italijo in Slovenijo, Italijo in Švico, Italijo in Avstrijo, Italiji in Franciji, Italiji in Grčiji ter dodatno še mejo med Avstrijo in Slovenijo.