ID-IA

Projekt ID-IA je proces spajanja italijanskih in slovenskih lokalnih avkcij na segmentu trgovanja znotraj dneva, ki se ga lahko ponovi v več sejah. Na začetku sta italijanski seji na segmentu trgovanja znotraj dneva MI2 in MI6 spojeni z ujemajočima sejama avkcij na segmentu trgovanja znotraj dneva na slovenskem borznem trgu, ki bosta uvedeni hkrati z začetkom projekta ID-IA. V nadaljnji fazi razvoja se lahko navedeni projekt razširi tudi na druge MI seje.

Struktura projekta ID-IA je oblikovana in izvedena na podlagi načel in izkušenj pridobljenih iz projekta spajanja trgov italijanske regije in bilateralnega spajanja trgov na IT-SI meji. Časovni roki za izvajanje implicitnih avkcij na segmentu trgovanja znotraj dneva izhajajo iz italijanskih MI sej na segmentu trgovanja znotraj dneva. Tržni udeleženci bodo imeli možnost trgovanja z urnimi produkti na obstoječi trgovalni platformi, s katero upravljata GME in BSP.

Projekt ID-IA bi se lahko razširil tudi na druge italijanske meje, saj je cilj projekta vzpostavitev regionalnih dražb, ki lahko dopolnijo sprotno trgovanje znotraj dneva, skupaj z dodelitvijo čezmejnih prenosnih zmogljivosti, v skladu s 63. členom Uredbe CACM.