Harmonizirane najvišje in najnižje končne cene

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev je dne 14. novembra 2017 odobrila harmonizirane najvišje in najnižje končne cene.

Odobreni predlog določa harmonizirane najvišje in najnižje končne cene v okviru enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in enotnega spajanja trgov znotraj dneva ter kriterije in proces za vzpostavitev in dopolnitev najvišje končne cene pri enotnem spajanju trgov za dan vnaprej in znotraj dneva.

Harmonizirane najvišje in najnižje končne cene v okviru enotnega spajanja trgov za dan vnaprej je na voljo na tej povezavi.

Harmonizirane najvišje in najnižje končne cene v okviru enotnega spajanja trgov znotraj dneva je na voljo na tej povezavi.