Načrt skupnega izvajanja funkcij operaterja spajanja trgov

Nacionalni regulativni organi so dne 20. julija 2017 odobrili Načrt skupnega izvajanja funkcij operaterja spajanja trgov.

Načrt skupnega izvajanja funkcij operaterja spajanja trgov ureja upravljanje in sodelovanje med imenovanimi operaterji trga z električno energijo ter njihova razmerja do tretjih oseb. Poleg tega načrt skupnega izvajanja funkcij operaterja spajanja trgov ureja prehod v enotno spajanje trgov za dan vnaprej in enotno spajanje trgov znotraj dneva.

Načrt skupnega izvajanja operaterja spajanja trgov je na voljo na tej povezavi.