MRC

Več regijsko spajanje trgov (MRC; eng Multi-Regional Coupling) je pan-evropska iniciativa namenjena integraciji evropskih trgov za dan vnaprej.

Gre za sodelovanje med borzami z električno energijo APX, BelPex, EPEX SPOT, Nord Pool, GME, BSP and OMIE, in s sistemskimi operaterji prenosnih omrežji 50Hertz, Amprion, Creos, Elia, Energinet.dk, Fingrid, National Grid, REE, REN, RTE, Statnett, SvenskaKraftnät, TenneT TSO B.V. (Netherlands), TenneT TSO GmbH (Germany), TransnetBW, Terna in Eles.

Združenje vodi procese spajanja trgov za dan vnaprej in s tem povečuje učinkovitost dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti med državami in optimizira celotno družbeno blaginjo. MRC temelji na uporabi enotnega algoritma z določitvijo cen električne energije, neto pozicij in pretoki med trgovalnimi območji, ki so izračunani preko implicitnih avkcij s PCR rešitvijo.