PCR

Projekt cenovnega spajanje regij (PCR) je projekt konzorcija evropskih borz z električno energijo, ki je nastal z namenom razvoja enotnega algoritma za izračun cene električne energije v Evropi pri spajanju trgov za dan vnaprej z upoštevanjem čezmejnih prenosnih zmogljivosti. Od vzpostavitev enotnega trga za dan vnaprej, ki ga zahteva Evropska komisija, se pričakuje povečanje likvidnosti, učinkovitosti in družbene blaginje. Projektu PCR se lahko pridružijo tudi ostale borze z električno energijo.

Kaj je PCR:

PCR temelji na treh glavnih načelih: enoten algoritem za izračun cene, zanesljivo delovanje in odgovornost posamezne borze za izračun cen električne energije.

  1. Enotni algoritem na transparenten način določi ceno in neto pozicijo posameznega trgovalnega območja pri trgovanju za dan vnaprej. Algoritem pri tem upošteva posebnosti različnih trgov, čezmejne prenosne zmogljivosti in optimizira družbeno blaginjo.
  2. PCR temelji na decentralizirani delitvi podatkov, ki zvišujejo zanesljivost delovanja
  3. PCR Matcher and Borker (PMB) omogoča souporabo skupne anonimne knjige ponudb in čezmejnih prenosnih zmogljivosti med borzami za izračun cen in neto pozicij posameznih trgovalnih območji

Zgodovina:

Trenutno projekt upravlja sedem borz z električno energijo: EPEX SPOT, GME, Nord Pool, OMIE, OPCOM, OTE in TGE. Preko PCR  so tako spojene naslednje države: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija , Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.

Projekt PCR se je začel s pobudo v letu 2009, kateri je sledila formalizacija v obliki podpisa PCR krovnega dogovora in dogovora o solastništvu PCR sredstev leta 2012. Po treh letih razvoja so se z dnem 4. februarja 2014, PCR sredstva pričela uporabljati pri izvedbi implicitnega spajanja trgov za dan vnaprej v severno-zahodni regiji, v kasnejših letih pa se je njihova uporaba postopoma razširila tudi v druge evropske regije.