Predstavitev podjetja

Podjetje sta 08. aprila 2008 ustanovila Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. in Eurex Frankfurt, evropska borza izvedenih finančnih instrumentov, AG. Od preoblikovanja lastniške strukture v letu 2010 sta družbenika BSP, z enakim 50 odstotnim deležem, podjetji Borzen d.o.o. in Eles d.o.o. Na trgu nastopa pod blagovno znamko BSP SouthPool.

Vizija družbe BSP je postati energetska borza, ki bo povezana z borzami v sosednjih državah oziroma regijah ter medsebojna integracija teh trgov preko mehanizma spajanja trgov oziroma implicitnih avkcij v enotni evropski trg električne energije.

Družba BSP udeležencem trga zagotavlja visokokakovostne in celovite storitve likvidnega, konkurenčnega in preglednega borznega trga z električno energijo, kar jim zagotavlja varnost pri trgovanju ter znižuje njihova tveganja in stroške.

Visoko strokovna, nevtralna in vplivna energetska borza BSP je promotor razvoja slovenskega energetskega trga ter prenosa znanj in izkušenj v regijo JV Evrope.

predstavitev podjetja BSP SouthPool Regionalna Energetska Borza

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Kakšna je vsota 7 in 3?