Metodologija algoritma cenovnega spajanja, algoritma sprotnega trgovanja in algoritma dražb znotraj dneva

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev je dne 30. januarja 2020 odobrila je metodologijo algoritma cenovnega spajanja, algoritma sprotnega trgovanja in algoritma dražb znotraj dneva ter skupen sklop zahtev za zadevne algoritme.

Metodologija algoritmov je na voljo na tej povezavi.

Priloga št. 1 k metodologiji algoritmov (Skupen sklop zahtev za algoritem cenovnega spajanja) je na voljo na tej povezavi.

Priloga št. 2 k metodologiji algoritmov (Skupen sklop zahtev za algoritem sprotnega spajanja in algoritma dražb znotraj dneva) je na voljo na tej povezavi.

Priloga št. 3 k metodologiji algoritmov (Metodologija za spremljanje algoritma cenovnega spajanja) je na voljo na tej povezavi.

Priloga št. 4 k metodologiji algoritmov (Metodologija za spremljanje algoritma sprotnega trgovanja) je na voljo na tej povezavi.

Opis algoritma cenovnega spajanja je na voljo na tej povezavi.

Opis algoritma za sprotno trgovanje je na voljo na tej povezavi.