Produkti za enotno spajanje trgov za dan vnaprej in enotno spajanje trgov znotraj dneva

Nacionalni regulativni organi so dne 22. decembra 2020 odobrili produkte, ki jih je mogoče upoštevati v enotnem spajanju trgov za dan vnaprej, dne 30. januarja 2020 pa produkte, ki jih je mogoče upoštevati v enotnem spajanju trgov znotraj dneva.

Produkti, ki jih je mogoče upoštevati v enotnem spajanju trgov za dan vnaprej, so na voljo na tej povezavi.

Produkti, ki jih je mogoče upoštevati v enotnem spajanju trgov znotraj dneva, so na voljo na tej povezavi.