Predstavitev trgovanja

BSP tržnim udeležencem omogoča trgovanje za dan vnaprej, znotraj dneva in na izravnalnem trgu ter na dolgoročnih avkcijah za fizične produkte na slovenskem borznem trgu. Pri trgovanju lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki so si to pravico pridobila z odobreno vlogo za sodelovanje na trgih.

Trgovanje na borznem trgu poteka tako, da se soočata ponudba in povpraševanje za standardizirane produkte električne energije pri trgovanju za dan vnaprej in za standardizirane in nestandardizirane produkte električne energije pri trgovanju znotraj dneva.

Tržni udeleženci lahko prijavijo v BSP-jev sistem obračuna in finančne poravnave (OTC kliring) posle sklenjene na bilateralnem trgu.

Vse informacije o načinu pristopa v članstvo na BSP so navedene v zavihku Članstvo.

 

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Kakšna je vsota 6 in 1?