Program

 1. Trgovanje za dan naprej (day ahead market)

 2. Pravila trgovanja

  Avkcijsko in sprotno trgovanje
  Produkti in prijava voznih redov po posameznih trgih
  Napake pri trgovanju (mistrade) in tehnične težave

 3. Fizična poravnava

 4. Obračun in finančna poravnava

  Splošno
  Računi za predložitev garancij
  Finančne garancije
  Postopki izdaje računov
  Finančna poravnava
  Trgovalni limit
  Napake v postopku finančne poravnave

 5. Trgovalna aplikacija

  Glavne tehnične karakteristike in dostop
  Ponudbe in transakcije
  Sklepanje poslov
  Strukture grafičnega vmesnika trgovalne aplikacije
  Vmesnik za izvoz poročil

 6. Simulacija trgovanja

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Kakšna je vsota 8 in 2?