SIDC (prej poznan kot XBID)

Projekt XBID je pobuda borz z električno energijo, skupaj z upravljavci prenosnega omrežja za oblikovanje skupnega čezmejnega trga znotraj dneva. Namen projekta je omogočiti sprotno čezmejno trgovanje in povečati učinkovitost trgovanja znotraj dneva po vsej Evropi. Širša rešitev XBID pa je vzpostavitev enotnega evropskega trga znotraj dneva.

Enotni trg znotraj dneva omogoča sprotno čezmejno trgovanje po Evropi. Rešitev enotnega spajanja bazira na skupnem IT sistemu, z eno skupno knjigo ponudb (angl. Shared Order Book - SOM), modulom za upravljanje s kapacitetami (angl. Capacity Management Module - CMM) in dobavnim modulom (angl. Shipping Module - SM). To dejansko pomeni, da se lahko ponudbe, ki jih vnesejo udeleženci sprotnega trgovanja v eni državi, ujamejo s ponudbami, ki jih podobno oddajo udeleženci na trgu v kateri koli drugi državi znotraj dosega projekta, dokler je na voljo prenosna zmogljivost.

Tovrstna rešitev za sprotno trgovanje podpira tako eksplicitno (v primeru zahteve s strani regulatorjev) kot implicitno sprotno trgovanje in je v skladu z EU ciljnim modelom za integracijo trgovanja znotraj dneva. Namen SIDC iniciative je povečati skupno učinkovitost sprotnega trgovanja.

Borza BSP se je pridružila projektu SIDC v okviru 2. vala in sicer 19. novembra 2019.

Dodatne informacije so na voljo v spodnjih dokumentih: