Trgovanje znotraj dneva

BSP ponuja možnost trgovanja članom na segmentu znotraj dneva in izravnalnem trgu od 16. oktobra 2012.

Sprotno trgovanje znotraj dneva se izvaja na M7 trgovalni platformi (ponudnik Deutsche Boerse), ki ponuja najsodobnejše rešitve za vse uporabnike.

Od 21. junija 2016 dalje je možno sodelovati na implicitnih avkcijah znotraj dneva na slovensko-italijanski meji. Tako kot pri trgovanju za dan vnaprej, se tudi pri avkcijskem trgovanju znotraj dneva, uporablja Euromarket trgovalna platforma.

Z 19. novembrom 2019 se je borza BSP vključila v projekt enotnega spajanja znotraj dneva (SIDC). Člani borze bodo tako lahko trgovali na vse-evropskem integriranem trgu znotraj dneva. Podrobne informacije so na voljo na SIDC (XBID) spletni strani.

Z 21. septembrom 2021, je borza BSP SouthPool in ostale članice SIDC potrdile uspešno izvedbo tretjega vala SIDC, kjer se je vključila Italija. Tako z 21. septembrom se uvede medsebojno ujemanje produktov in pa treh regionalnih avkcij znotraj dneva CRIDA, v katere so vključene meje IT-SI in IT-GR.

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Seštejte 1 in 7.