BSP na konferenci Energy Trading CEE & SEE 2008

Rdeča nit predavanj na 9. konferenci o trgovanju z električno energijo na področju Srednje in Jugovzhodne Evrope so bile priložnosti in izzivi trgovanja z elektriko v omenjenih regijah. Regionalna borza BSP (Borzen SouthPool), ki je bila tudi ena od pokroviteljic dogodka, se je drugi dan dogodka predstavila v okviru predavanja Izzivi čezmejnega trgovanja v Jugovzhodni Evropi.

Konference je udeležilo približno 250 predstavnikov strokovne javnosti in medijev, njihova skupna ugotovitev pa je bila, da bo v obeh regijah, še zlasti pa v JV Evropi, potrebnih kar nekaj prizadevanj za večjo preglednost, povezanost in enostavnost trgovanja z električno energijo.

Market messages