BSP SouthPool vstopa na makedonski trg

BSP SouthPool in ELEM (Macedonian power plants) sta podpisala pismo o nameri o sodelovanju na makedonskem energetskem trgu. Oba partnerja sta se zavezala, da bosta do konca leta 2009 na makedonskem energetskem trgu vzpostavila trgovalno infrastrukturo. To poleg resnih dialogov s partnerji po celotnem zahodnem Balkanu za BSP predstavlja pomemben korak pri vstopanju na nove balkanske trge.

Do konca tretje četrtine leta 2009 je BSP pridobil 8 novih članov. Med njimi je kar nekaj velikih mednarodnih energetskih podjetij kot denimo EGL, E.ON Energy SE, Statkraft Markets in Verbund. Njihovo zaupanje je za regionalno energetsko borzo največji dosežek. Prav tako smo ponosni na to, da so naši člani tako velika evropska energetska podjetja, kakor tudi pomembni regionalni akterji. Z nekaterimi podjetji, ki so aktivna na jugo-vzhodnih evropskih energetskih trgih, pa proces pristopa na borzo še ni zaključen. Trenutno ima BSP 21 članov, njihova aktivnost se je po poletnih mesecih zvišala: to se odraža tako v številu vnesenih ponudb kot sklenjenih poslov. Do konca septembra je tako celoten obseg trgovanja tako na slovenskem kot srbskem trgu znašal 10.448 MWh, skupen obseg vnešenih ponudb pa 321.788 MWh.

Tudi projekt spajanja slovenskega in italijanskega trga (market coupling) napreduje. BSP pričakuje, da bo imel uspešno zaključen projekt precejšnje pozitivne posledice na likvidnost slovenskega trga z električno energijo. Naša pričakovanja temeljijo na tovrstnih evropskih izkušnjah, ki kažejo, da spajanje trgov povečuje likvidnost manj razvitih trgov in posledično zvišuje tudi preglednost na trgu. Delovna skupina za spajanje slovenskega in italijanskega trga - sopredsedujeta ji oba regulatorja, v njej pa so udeleženi še pristojni ministrstvi, sistemska operaterja, upravljavca trga in energetski borzi, vključno z BSP SouthPool-om – predvideva intenzivno delo na projektu do konca leta 2009, konkreten začetek spajanja trgov pa napoveduje v drugem četrtletju leta 2010.

Julija letos je BSP SouthPool k svojim storitvam dodal dopolnilno storitev kliringa transakcij, sklenjenih izven borze (OTC kliring). Z novo storitvijo smo se želeli odzvati na potrebe na trgu v času finančne krize. S pomočjo nove aplikacije lahko udeleženci na trgu optimizirajo svoje položaje na trgu. Tako si ob enem znižajo svoje stroške in tveganje.

Market messages