BSP uspešno začela s trgovanjem

Člani so vnašali ponudbe tako za slovenski kot tudi za srbski borzni trg ter sklenili posle na slovenskem trgu. Celotni volumen trgovanja je znašal 180 MWh, vsi posli so bili sklenjeni s produktom off-peak1 (00:00-6:00) po povprečni ceni 34,92 EUR/MWh.

Market messages