Dražba za prenos Eko skupine za leto 2023

 

Borzen bo v funkciji centra za podpore 20. oktobra 2022 izvedel dražbo za prenos Eko skupine za leto 2023. Na dražbi bo prodana vsa elektrika (predvidoma 97 GWh), ki jo bodo v letu 2023 proizvedle elektrarne, vključene v Eko skupino. Slednjo se bo na enak način kot v preteklih letih preneslo v bilančno skupino oz. podskupino člana bilančne sheme, ki bo na dražbi ponudil najvišjo enotno ceno, po kateri bo obračunana celotna proizvodnja enot vključenih v Eko skupino.

Dražba bo izvedena v sodelovanju z BSP preko trgovalne platforme EuroMarket. Več informacije je na razpolago na tej povezavi.

Market messages