ELES je odprl prijave na Dražbe za nakup energije za pokrivanje izgub v elektroenergetskem omrežju

ELES d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, bo v sodelovanju z borzo z elektriko BSP d.o.o. organiziral tekom 2024. štiri dražbe za nakup energije za pokrivanje izgub v elektroenergetskem sistemu.

Prva dražba bo potekla dne 15. 05. 2024.

Pravila sodelovanja so objavljena na spletni strani družbe ELES. Dražbene specifikacije izgube - maj 2024 najdene na naslednji povezavi.

V primeru morebitnih vprašanj nas lahko kontaktirate na trading@bsp-southpool.com ali direktno go. Anjo Dremelj - anja.dremelj@eles.si.

Market messages