IOTEE - predlog dopolnitve metodologij poslan v odobritev

Imenovani operaterji trga z električno energijo ("IOTEE") so danes posredovali v odobritev predlog dopolnitve metodologij

Po izvedenem javnem posvetovanju so danes imenovani operaterji trga z električno energijo (“IOTEE”) predložili Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (“ACER”) in nacionalnih regulatornim organom v odobritev dopolnjeno metodologije, ki opisuje algoritem cenovnega spajanja ter algoritem sprotnega spajanja, vključno s skupnimi zahtevami za algoritem cenovnega spajanja in algoritem sprotnega spajanja ter metodologijo produktov, ki jih je mogoče upoštevati v enotnem spajanju trgov znotraj dneva.

 

Go back

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Please add 5 and 8.