Javni opis algoritma EUPHEMIA

V spodnjem dokumentu je na voljo opis delovanja algoritma Euphemia, ki je bil razvit z namenom reševanja težav pri spajanju trgov za dan vnaprej v okviru območja PCR (angleško Price Coupling of Regions).

Več informacij na voljo v dokumentu Euphemia - opis za javnost.

Go back

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Please add 5 and 4.