Market Coupling Steering Committee (MCSC) je sprožil poglobljeno preiskavo glede delne prekinitve spajanja trgov 28. oktobra

Tekom poteka spajanja trgov je 28. oktobra prišlo do tehničnih težav, ki so privedle do delne prekinitve spajanja trgov.

  • Država/območje ponudb, kjer je prišlo do prekinitve spajanja trgov od SDAC: Grčija
  • Knjiga ponudb, ki je posledično izostala iz kalkulacije: HENEx
  • Prekinjeni interkonektorji v sklopu SDAC: GR-BG, GR-IT

HEnEx je poročal, da je prišlo do tehnične težave v lokalnem trgovalnem sistemu, ki se nanaša na prehod ure in dodatne MTU za dan dobave 29.10.2023.

Težave ni bilo mogoče odpraviti v času, ki ga opredeljujejo procedure SDAC, zato je bila razglašena delna prekinitev spajanja trgov. Končni rezultati spajanja trgov za preostale člane SDAC so bili objavljeni ob 14:05 CET.

Skupni sistem je deloval po pričakovanjih in je zagotovil spajanje preostalega dela SDAC.

MCSC je sprožil poglobljeno preiskavo. Poročilo o delni prekinitvi spajanja trgov, ki povzema rezultate preiskave in morebitne pridobljene izkušnje, bo predvidoma objavljen v roku enega meseca.

Market messages