IOTEE - pričetek javnega posvetovanja in nova spletna stran

Imenovani operaterji trga z električno energijo (IOTEE) objavljajo pričetek javnega posvetovanja in objavo nove spletne strani

Imenovani operaterji trga z električno energijo in sistemski operaterji prenosnega omrežja, so na današnji dan skladno z Uredbo Komisije (EU) 2015/1222, zagnali javno posvetovanje glede dopolnjene  metodologije produktov, ki jih je mogoče upoštevati v enotnem spajanju trgov znotraj dneva ter metodologije, ki opisuje algoritem cenovnega spajanja ter algoritem sprotnega spajanja, vključno s skupnimi zahtevami za algoritem cenovnega spajanja in algoritem sprotnega spajanja.

Natančneje, posvetovanje o metodologiji, ki opisuje algoritem cenovnega spajanja ter algoritem sprotnega spajanja, bo potekalo glede:

- dodatka k metodologiji, ki opisuje postopek za nadzor sprememb algoritma,

- dodatka k metodologiji, ki opisuje nadzorovanje delovanja algoritma,

- skupnih zahtev za algoritem sprotnega spajanja, ki se nanašajo na avkcije znotraj dneva.

Posvetovanje bo potekalo do 2. julija 2019, dokumentacija v zvezi s posvetovanjem pa je dosegljiva na spletni strani www.nemo-committee.eu ali www.entsoe.eu.

Nova spletna stran bo vsebovala informacije o napredku imenovanih operaterjev trga z električno energijo (IOTEE) pri povečevanju učinkovitosti trgov z električno energijo.

Povezava do javne objave - Press release NEMO Committee Website 3rd June 2019.

Go back

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Please calculate 5 plus 5.