Obvestilo o spoštovanju Priporočila o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta

Na podlagi Priporočila o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta, ki ga je dne 31. 3. 2020  izdal Slovenski državni holding, d.d., so vsi člani nadzornega sveta družbe BSP Energetska Borza d.o.o. podali izjavo o odpovedi 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta. Odpoved delu prejemkov velja od vključno meseca marca 2020, do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana.

Go back

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Please calculate 6 plus 8.