Od 17. junija 2021 veljajo novi operativni časovni roki pri spajanju trgov za dan vnaprej

Z leti se je število povezanih držav in posledično število deležnikov in sistemov, vključenih v enotni trg za dan vnaprej (SDAC), izjemno povečalo. Posledično je postopek spajanja trgov in zlasti postopek izračuna postal bolj zapleten.

Da bi zagotovili dovolj časa za operativno izvedbo dnevnega postopka spajanje trgov, so nacionalni regulatorji (NRA) potrdili skupni predlog imenovanih operaterjev trga električne energije (NEMO) in operaterjev prenosnih sistemov (TSO) za podaljšanje časa izračuna rezultatov spajanja trgov s 12 na  17 minut, ter spremembo relevantnih časovnih rokov, ki omogočajo uspešno izvedbo spajanja trgov in se izognejo prekinitvi spajanja trgov.

Za tržne udeležence bodo zaradi tovrstnih sprememb začeli veljati naslednji časovni rok:

- Čas objave preliminarnih rezultatov: 12:45 CET (namesto 12:42 CET)

- Delno prekinitev spajanja rokov zaradi manjkajočih ponudb: 12:45 CET (namesto 12:40 CET). Ponovno odprtje vnosa ponudb za spojene in razpojene trge po razglasitvi delne prekinitve spajanja trgov se bo podaljšalo z 10 na 15 minut.

- Popolna prekinitev spajanja: 14:00 CET (namesto 13:50 CET)

- Objava rezultatov nadomestnih eksplicitnih avkcij: najkasneje do 14:00 CET (namesto najkasneje do 13:50 CET). Ta rok je pomemben samo za trge, kjer so uvedene nadomestne eksplicitne avkije. Pravila za nadomestne eksplicitne avkcije so bila posodobljena in so na voljo na naslednji povezavi: jao.eu.

Novi časovni roki za spanje trgov bodo začeli veljati z dnem 17. junija za datum dobave, 18. junija 2021 skupaj s projektom za začasno spajanje trgov.

Podrobnejše informacije so na voljo v Objavi za javnost.

 

Nazaj

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Izračunajte 9 plus 3.