Potrditev datuma Go-Live za vključitev SIDC Italije

SIDC: Potrditev datuma Go-Live za vključitev SIDC Italije; načrte za povezovanje Grčije in Slovaške

Imenovani operaterji trga z električno energijo (IOTEE) in operaterji prenosnih sistemov (OPS) lokalnega izvedbenega projekta (LIP) 14 potrjujejo datum 21. septembra (datum dobave 22. septembra) za vključitev IT meje v SIDC (enotna povezava znotraj dneva) projekt. Medtem je SIDC tudi oblikoval načrt za vključitev Grčije in Slovaške v letu 2022.

Deležniki projekta LIP 14 (IOTEE in sistemski operaterji prenosnih omrežij), katerega cilj je vključiti meje Severne Italije (IT-FR, IT-AT in IT-SI) ter italijanskih notranjih območij, v že povezano vseevropsko območje znotraj dneva, potrjujejo vključitev prej omenjenih mej v SIDC z dnem 21. september.

Ta potrditev sledi uspešnemu zaključku lokalnega testiranja in testiranja s tržnimi udeleženci izvedenih v dvotedenskem obdobju, ki se je začelo 21. junija. Vključitev Italije je še en pomemben mejnik pri dokončanju enotnega integriranega evropskega trga znotraj dneva.

Druga faza LIP 14, ki bo vključila grški meji (GR-IT in GR-BG) v SIDC, naj bi začela delovati v okviru 4. vala projekta SIDC. Vključitev grških mej je načrtovan konec leta 2022, pod pogojem uspešnega testiranja. Deležniki bodo seznanjeni pred začetkom 4. vala. V zaključno fazo testiranja bodo povabljeni tudi tržni udeleženci.

Tretja faza LIP 14, ki bo vključila slovaški meji (SK-CZ in SK-HU) v SIDC, naj bi začela delovati v okviru 5. vala projekta SIDC. Vključitev slovaških mej je načrtovan v drugem kvartalu 2023.

Poleg omenjenih pobud za širitev se SIDC trenutno osredotoča na raziskave in razvoj, z namenom priprave novih funkcij, medsebojno ujemanje produktov in avkcij znotraj dneva. Medsebojno ujemanje produktov bo omogočilo ujemanje različnih produktov (npr. 15 minut s 60 minutnimi produkti), medtem ko bodo avkcije dopolnjevale obstoječi sprotni trg znotraj dneva.

SIDC trenutno povezuje sprotne trge znotraj dneva 22. držav: Avstrije, Belgije, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francije, Nemčije, Madžarske, Latvije, Litve, Luksemburga, Norveške, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Španije in Švedske.

 

 

 

Nazaj

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Izračunajte 9 plus 5.