Zagon borze električne energije ADEX

Slovenski in srbski operaterji prenosnega sistema so skupaj z EPEX SPOT vzpostavili prvo regionalno borzo električne energije za srednjo in jugovzhodno Evropo

Beograd/Ljubljana/Pariz, 27. decembra 2022

Alpsko-jadransko-podonavska borza električne energije – ADEX, prva regionalna borza električne energije za srednjo in jugovzhodno Evropo, je bila uradno ustanovljena 23. decembra 2022 v Ljubljani z uradnim podpisom ustanovnih članic ELES, EMS in EPEX SPOT. Borza električne energije ADEX je bila ustanovljena z združitvijo družb BSP SouthPool in SEEPEX ter ima sedež družbe v Ljubljani in podružnici v Ljubljani in Beogradu. Novoustanovljena borza električne energije ADEX bo v Sloveniji in Srbiji ponujala usklajene storitve trgovanja z električno energijo na enem mestu, s ciljem razširitve poslovanja na druge države v regiji srednje in jugovzhodne Evrope (CSEE).

»Z ustanovitvijo regionalne borze električne energije ADEX je slovenska energetska borza BSP, ki je bila doslej prisotna le na slovenskem trgu, postala pomemben akter na trgu električne energije v širšem evropskem prostoru. Ponosen sem, da je družbi ELES kot 100-odstotnemu lastniku BSP skupaj s strateškimi partnerji z jasno vizijo uspelo doseči ta zavidljiv mejnik, ki je hkrati prvi korak k trdni regionalni borzi električne energije,« pravi Aleksander Mervar, predsednik uprave ELES-a, operaterja prenosnega sistema Republike Slovenije, in predsednik Skupine ELES.

»Ta izjemen dosežek bo dodatno spodbudil razvoj regionalnega trga električne energije ter zagotovil trdno in zanesljivo tržno okolje, potrebno za nove naložbe v obnovljive vire energije in trajnostni „zeleni prehod“. Poleg tega verjamemo, da bo ta odprta pobuda vzor drugim državam srednje in vzhodne Evrope, da se pridružijo tej napredni poslovni infrastrukturi,« pravi Jelena Matejić, generalna direktorica EMS.

Kratkoročna mejnika ADEX-a bosta čimprejšnja vzpostavitev novega trga znotraj dneva v Srbiji in povezava ključnega srbskega trga za dan vnaprej z vseevropskim enotnim trgom za dan vnaprej (SDAC).

»Borza električne energije ADEX bo spodbudila trgovanje in razvoj trga v srednji in jugovzhodni Evropi. To novo vozlišče za izmenjavo bo koristilo celotni Evropi, saj bo regijo še bolj vključilo v Evropo. Pomeni tudi, da bomo pri pospeševanju energetskega prehoda združili moči med regijami. Veseli nas, da lahko pri tem projektu uporabimo svoje dolgoletno strokovno znanje in izkušnje pri vzpostavljanju in upravljanju trgov električne energije po Evropi,« pravi Ralph Danielski, generalni direktor družbe EPEX SPOT.       

Anže Predovnik, direktor družbe BSP SouthPool, dodaja: »Napočil je čas za pristop držav Zahodnega Balkana k enotnemu evropskemu trgu z električno energijo. Z združitvijo BSP in SEEPEX je vzpostavljen temeljni gradnik za oblikovanje močne regionalne energetske borze (ADEX). Z nadaljnjimi širitvami borze ADEX bomo skupaj zgradili celovit in močan regionalni trg. Zato vidimo ADEX kot dolgo pričakovani odgovor na potrebo po integraciji sočasnih lokalnih razdrobljenih trgov električne energije v enotni evropski trg.«

Miloš Mladenović, predsednik uprave družbe SEEPEX, poudarja: »SEEPEX je v zadnjih nekaj letih kot edina delujoča borza električne energije v regiji WB6 že postala zaupanja vreden in zanesljiv regionalni trg za vse naše člane, inovativni kontekst borze ADEX pa bo pomenil pomembno dodano vrednost ne le za srbski in slovenski trenutni trg električne energije in ustrezne tržne udeležence, temveč tudi za celotno poslovno in naložbeno okolje v tem delu Evrope.«

Družba BSP SouthPool upravlja fizični trg za dan vnaprej in trg znotraj dneva s storitvami povezovanja trgov v Sloveniji ter lokalnimi in čezmejnimi storitvami kliringa in poravnave. Leta 2022 je njenih 30 članov trgovalo z 10,5 TWh, letni klirinški promet pa je znašal 3,5 milijarde EUR. Za več informacij obiščite spletno mesto www.bsp-southpool.com.

Družba ELES je sistemski operater prenosnega omrežja električne energije v Sloveniji ter upravlja 400 kV, 220 kV in 110 kV daljnovode v skupni dolžini 2.955 km. Družba ELES se nahaja na geografskem križišču med zahodno, vzhodno in južno Evropo, zato upravlja temelje tranzitnih tokov ter zagotavlja zanesljiv prenos in distribucijo v več sosednjih državah. Za več informacij obiščite spletno mesto www.eles.si .

Delniška družba Elektromreža Srbije (EMS) je sistemski operater prenosnega omrežja v Republiki Srbiji, katerega naloga je zagotoviti varen in zanesljiv prenos električne energije, učinkovito upravljanje prenosnega omrežja ter optimalen in trajnostni razvoj. EMS upravlja 400 kV, 220 kV in 110 kV daljnovodno omrežje v dolžini skoraj 10.000 km ter v skladu s pravili in praksami ENTSO-E upravlja osem čezmejnih zmogljivosti s sosednjimi upravljavci prenosnih omrežij. Za več informacij obiščite spletno mesto www.ems.rs .

Evropska borza električne energije EPEX SPOT SE in njene podružnice upravljajo fizične kratkoročne trge električne energije v 13 državah: Srednja Zahodna Evropa, Švica, Združeno kraljestvo, nordijske države in Poljska. Poleg tega borza EPEX SPOT na novo ponuja rešitve za lokalne trge prožnosti in dražbe jamstev za izvor, da bi spodbudila vključevanje obnovljivih virov energije ter okrepila sodelovanje potrošnikov in proizvajalcev na trgu električne energije. EPEX SPOT je del skupine EEX, skupine podjetij, ki deluje na mednarodnih blagovnih trgih, in si prizadeva za vzpostavitev vseevropskega trga električne energije. Na borzi EPEX SPOT z električno energijo trguje več kot 300 članov. 49 % njenega lastniškega kapitala je v lasti HGRT, holdinga upravljavcev prenosnih omrežij. Za več informacij obiščite spletno mesto www.epexspot.com.

SEEPEX a.d. Beograd (SEEPEX) je licenciran upravljavec trga v Srbiji, ustanovljen kot delniška družba v strateškem partnerstvu med EMS in EPEX SPOT. Leta 2022 je 27 članov iz 13 evropskih držav trgovalo s 3,2 TWh na organiziranem trgu za dan vnaprej, kliring za vse transakcije pa je izvajala družba European Commodity Clearing AG. Za več informacij obiščite spletno mesto www.seepex-spot.com.

 

Market messages