Prvo zasedanje odbora članov BSP SouthPoola

Rezultati volitev v borzni svet in tržni odbor:

Predsednik borznega sveta: Stefan Sewckow, E.on Energy Trading SE
Podpredsednik borznega sveta: Rosa Surig, Electrabel S.A.
Predsednik tržnega odbora v Sloveniji: Tomaž Končina, HSE d.o.o.
Podpredsednik tržnega odbora v Sloveniji: Polona Osovnikar, Elektro Ljubljana d.d.
Predsednik tržnega odbora v Srbiji: Primož Pogačnik, Gen-I d.o.o.
Podpredsednik tržnega odbora v Srbiji: Marko Čuričić, Rudnap Group AD

Market messages