SDAC prekinitev spajanja - simulacija s tržnimi udeleženci 3.3.2021

Simulacija prekinitve spajanja trgov SDAC s tržnimi udeleženci

Vabimo vas k sodelovanju pri simulaciji prekinitve spajanja trgov v okviru enotnega spajanja trgov za dan vnaprej (angl. Single Day Ahead Coupling; SDAC). Od pričetka Multiregijskega spajanja trgov za dan vnaprej v letu 2014 je bilo uspešno izpeljanih več kot 2.500 sej spajanja trgov. V zadnjih 2 letih je prišlo do 3 večjih incidentov, ki so vodili do delne prekinitve spajanja trgov.

V postopku analize incidentov je bila tudi sprejeta odločitev o izvajanju pogostejših simulacij s tržnimi udeleženci.

Naslednja simulacija se bo tako izvedla 3. marca 2021. Prijave tržnih udeležencev sprejemamo do 24. februarja na trading@bsp-southpool.com.

Več informacij - objava za javnost.

Nazaj

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Izračunajte 1 plus 9.