SDAC prekinitev spajanja – simulacija s tržnimi udeleženci 20/03/2024

 

Povabilo na simulacijo SDAC prekinitev spajanja trga s tržnimi udeleženci.

Z začetkom multi regionalnega spajanja v letu 2014 smo izvedli več kot 3600 uspešnih spajanj trgov. V zadnjih desetih letih se je zgodilo pet večji incidenti, ki so povzročili »partial decoupling« enotnega spajanja trgov za dan vnaprej (angl. SDAC – Single Day Ahead Coupling).

Zato vas vabimo k sodelovanju pri simulaciji prekinitve spajanja trgov v okviru SDAC, ki bo izvedena 20. marca 2024, prijave tržnih udeležencev pa sprejemamo do 13. marca na naslov trading@bsp-southpool.com. Podrobnejše časovne točke lahko vidite v spodnji tabeli:

  • 15/02: Distribucija paketa podrobnih informacij tržnim udeležencem,
  • 13/03: Rok za prijavo tržnih udeležencev do svojega NEMO/JAO,
  • 20/03: Izvedba simulacije prekinitve spajanja trga
  • 27/03: Zbiranje povratnih informacij tržnih udeležencev o simulaciji prekinitve spajanja trga

Market messages