SIDC - Dodaten dostop do 30 in 15 minutnih produktov ter revidiran pričetek projekta LIP14

Dodaten dostop do 30 in 15 minutnih produktov ter revidiran pričetek projekta LIP 14

Člani BSP bodo z 10. decembrom 2020 pridobili dodaten dostop do 30 in 15 minutnih produktov na novih trgih. V okviru aktualne časovnice se predvideva vključitev Italije v SIDC projekt z majem 2021.

Podrobnejše informacije so na voljo v Objavi za javnost.

Nazaj

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Kakšna je vsota 5 in 5?