SIDC: Uspešeno delovanje tretjega vala

Nominirani operaterji trga z električno energijo (NEMO) in operaterji prenosnih sistemov (TSO), povezani v vseevropsko območje znotraj dneva (SIDC-prej znan kot XBID), z veseljem potrjujejo uspešno izvedbo tretjega vala SIDC. Z 21. septembrom so bile meje Severne Italije (IT-FR, IT-AT in IT-SI) ter italijanske notranje cone vključene v že povezano območje znotraj dneva.

Od 21. septembra, se čezmejne zmogljivosti na italijanskih mejah dodeljujejo, tako preko sprotnega trgovanja v sklopu projekta SIDC kot preko treh regionalnih dražb (CRIDA), ki vključujejo meje IT-SI in IT-GR.

Vključitev Italije v enotno povezavo znotraj dneva je še en pomemben mejnik pri dokončanju enotnega integriranega evropskega trga znotraj dneva. Četrti val je načrtovan konec leta 2022 in bo v SIDC vključil grško (GR-IT in GR-BG) ter slovaško mejo (SK-CZ, SK-HU). Mejo SK-PL naj bi se vključilo v SIDC v drugem četrtletju 2023.

Poleg omenjenih pobud za širitev se SIDC trenutno osredotoča na raziskave in razvoj, z namenom priprave novih funkcij, medsebojno ujemanje produktov in avkcij znotraj dneva. Medsebojno ujemanje produktov bo omogočilo ujemanje različnih produktov (npr. 15 minut s 60 minutnimi produkti), medtem ko bodo avkcije dopolnjevale obstoječi sprotni trg znotraj dneva.

 

Nazaj

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Kakšna je vsota 6 in 4?