Svečani podpis Adex 2

 

Madžarska borza elektrike HUPX se je pridružila Adex Skupini z namenom, da bi okrepila in razširila delovanje regionalne borze z elektriko v srednje vzhodni in jugovzhodni Evropi (CEE-SEE). Adex Skupina je s tem postala najbolj likvidno središče promptnega trgovanja z elektriko na tem območju.

Ta premik spodbuja energetski prehod in konsolidacijo razdrobljenih lokalnih trgov ter služi kot pospeševalnik uvajanja bodočega enotnega evropskega trga v regiji. To za udeležence na trgu pomeni poenoten dostop do enotnega trgovalnega in klirinškega sistema v Sloveniji, Srbiji in na Madžarskem. Povsem optimizirani procesi bodo sedanjim in prihodnjim članom zagotovili poenostavljen dostop do storitev borze. Energetske borze znotraj Adex Skupine, s sedežem v Budimpešti, bodo združevale strokovno znanje več podružnic skupaj z usklajenimi pravili borze, enotnim sistemom za trgovanje in enotnim sistemom za izvedbo kliringa.

Adex Skupina je lastnik BSP, HUPX in SEEPEX. MAVIR, ELES, EMS in EPEX SPOT pa so solastniki Adex Skupine. Skupina je bila ustanovljena z namenom vključevanja trenutnih in bodočih partnerjev iz regije.

BSP, HUPX in SEEPEX ostajajo imenovani operaterji trga z elektriko in bodo tudi v prihodnje obdržali svoje IOTEE licence.

Po odobritvi s strani ustreznih organov pričakujemo, da bo razširjena Adex skupina začela delovati v drugi polovici leta 2024.

Adex Skupina d.o.o., prva regionalna borza elektrike za srednjo in jugovzhodno Evropo, je bila uradno ustanovljena 23. decembra 2022 v Ljubljani z ustanovnimi članicami ELES, EMS in EPEX SPOT ter dvema hčerinskima družbama v stoodstotni lasti (BSP in SEEPEX). Več kot 60 članov trguje z elektriko na promptnih trgih BSP in SEEPEX. Obseg trgovanja na trgih Adex Skupine je za leto 2023 znašal 16,3 TWh. Sedež Adex Skupine se bo v drugi polovici leta 2024 preselil v Budimpešto, ko bo HUPX postala njena tretja podružnica v popolni lasti. Za več informacij, prosimo obiščite www.adex-spot.com.

 

     

Market messages