Uspešna predstavitev SouthPoola na E-Worldu 2009

Letošnji sejem, ki velja za enega najpomembnejših energetskih sejmov v evropskem prostoru, je po ocenah organizatorjev obiskalo kar 15.900 obiskovalcev, na razstavnih prostorih pa se je predstavilo 460 podjetij iz 21 držav sveta.

Predstavitev SouthPoola na tako pomembnem strokovnem dogodku je bila odlična priložnost za navezovanje novih ter utrjevanje že obstoječih poslovnih stikov, promocijo članstva in strateškega partnerstva, pa tudi izmenjavo mnenj in izkušenj. Ob tej priložnosti so se lahko gostje na razstavnem prostoru nove regionalne energetske borze udeležili strokovnih predavanj, poskrbljeno pa je bilo tudi za družabno plat sejemskega dogajanja.

Market messages