Uspešno prvo četrtletje za BSP SouthPool

BSP SouthPool je v prvi četrtini letošnjega leta beležil konstantno rast trgovanja tako na slovenski kot tudi na srbski borzi z električno energijo. Skupna količina vnesenih ponudb na obeh trgih je dosegla 0,1 TWh, od tega je bilo več kot 70 odstotkov vseh ponudb vnesenih na slovenskem trgu z električno energijo. Količina vnesenih ponudb na slovenskem trgu v mesecu marcu se je v primerjavi s februarjem povišala s 17.570 MWh na 39.582 MWh in na srbskem trgu s 1.440 MWh na 16.398 MWh. Takšna porast je posledica povečane aktivnosti članov borze.

Vse od vzpostavitve trgovanja na BSP SouthPool v mesecu novembru 2008 likvidnost na borzi raste. Skupna količina sklenjenih poslov na slovenskem trgu za prvo letošnje četrtletje znaša 2.398 MWh. Večina transakcij je bila sklenjenih s produktom off-peak 1 (17) in s produktom pasovne energije (8). Povprečna cena za pasovno energijo je za prve tri mesece letošnjega leta znašala 47,58 EUR/MWh, za produkt off-peak1 pa 28,90 EUR/MWh. Na srbskem trgu v prvih treh mesecih leta 2009 ni bilo sklenjenih poslov.

BSP SouthPoolu sta se v prvem letošnjem četrtletju pridružila tudi dva nova člana: Verbund (Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG) in EGL (Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG) . V procesu pristopa na borzo je tudi nekaj drugih velikih evropskih energetskih igralcev, ki v Jugovzhodni Evropi vidijo svojo priložnost. Vodstvo BSP Southpoola vsekakor verjame, da bo pristop novih članov pozitivno prispeval k nadaljnjemu povečanju likvidnosti na regionalni energetski borzi. 

Trenutno ima borza 15 članov: Danske commodities, Electrabel, Edison Trading, EGL, Elektro Maribor, Elektro Primorska, Elektro prodaja, Enel Trading, Energy financing team, Gen-I, Holding Slovenske elektrarne, Petrol energetika, Rudnap Group, Termoelektrarna toplarna Ljubljana in Verbund.

Market messages