Začetek Core Flow-Based Market Coupling in integracija novega priključka med Slovenijo in Madžarsko

 

Danes, 8. junija 2022, BSP Energy Exchange vstopa v novo obdobje operativnega delovanja na trgu za Dan vnaprej (Day-Ahead). Po več letih razvoja in implementacij je 10 imenovanih operaterjev trga z električno energijo (NEMO) in 16 operaterjev prenosnega sistema (TSO) regije za izračun Core Capacity Calculation Region (Core CCR) uvedlo povezovanje trga za dan vnaprej, ki temelji na Core Flow-Based Day-Ahead Market Coupling.

Energetski prehod na oskrbo z električno energijo brez ogljika je evropski izziv, ki zahteva polno uporabo evropskega elektroenergetskega sistema. Vremensko odvisna ponudba in vse večji odziv na povpraševanje bosta privedla do drugačne in intenzivnejše uporabe omrežja. Cilj procesa integracije Core trga je ustvariti operativne predpogoje za optimizacijo uporabe sistema z regionalnega vidika in uresničitev enotnega evropskega trga.

Da bi našim članom ponudili dodatne možnosti trgovanja in prinesli dodatno likvidnost slovenskemu trgu z električno energijo, je BSP Energy Exchange v operacije spajanja trga integrirala popolnoma nov povezovalni priključek med Slovenijo in Madžarsko. Po začetku obratovanja novega povezovalnega daljnovoda bo dodeljen tudi prek platform Day-Ahead (v začetku julija) in Intraday trgovalnih platform (konec junija), ki jih upravlja BSP Energy Exchange.

Vse dodatne spremembe, ki so bile uvedene v poslovanje danes (spremembe topologije shadow auctions, prehod s PTR na FTR, modifikacije procesov partial decoupling in podaljšanje market coupling trga v primeru težav) so na voljo na spletnem mestu BSP Exchange Rules. Zaradi posebnega meddržavnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško se PTR-ji ohranijo na slovensko-hrvaški meji tudi po zagonu Core Flow-Based.

Market messages