Združitev družb BSP, SEEPEX in HUPX v skupino Adex bo izboljšala storitev trgovanja z elektriko v Sloveniji, Srbiji in na Madžarskem

 

Beograd / Ljubljana / Budimpešta / Pariz, 21.-22. marec 2024

Madžarska borza elektike HUPX se je pridružila Adex Skupini z namenom, da bi okrepila in razširila delovanje regionalne borze z elektriko v srednje vzhodni in jugovzhodni Evropi (CEE-SEE). Adex Skupina je s tem postala najbolj likvidno središče promptnega trgovanja z elektriko na tem območju.

Ta premik spodbuja energetski prehod in konsolidacijo razdrobljenih lokalnih trgov ter služi kot pospeševalnik uvajanja bodočega enotnega evropskega trga v regiji. To za udeležence na trgu pomeni poenoten dostop do enotnega trgovalnega in klirinškega sistema v Sloveniji, Srbiji in na Madžarskem. Povsem optimizirani procesi bodo sedanjim in prihodnjim članom zagotovili poenostavljen dostop do storitev borze. Energetske borze znotraj Adex Skupine, s sedežem v Budimpešti, bodo združevale strokovno znanje več podružnic skupaj z usklajenimi pravili borze, enotnim sistemom za trgovanje in enotnim sistemom za izvedbo kliringa.

Adex Skupina je lastnik BSP, HUPX in SEEPEX. MAVIR, ELES, EMS in EPEX SPOT pa so solastniki Adex Skupine. Skupina je bila ustanovljena z namenom vključevanja trenutnih in bodočih partnerjev iz regije.

BSP, HUPX in SEEPEX ostajajo imenovani operaterji trga z elektriko in bodo tudi v prihodnje obdržali svoje IOTEE licence.

Po interni odobritvi in podpisu pogodbe o ustanovitvi skupne družbe morajo transakcijo odobriti še pristojni organi, kar pomeni, da bo na novo razširjena skupina Adex najverjetneje začela delovati v drugi polovici leta 2024.

Adex expansion_Press release.pdf (184.5 KiB)

Prenesi

Market messages