Postani član

Za pristop v članstvo na borzo z električno energijo morajo zainteresirane strani izpolnjevati določene predpogoje.

  • Vzpostavitev bilančne skupine s slovenskim operaterjem trga z električno energijo Borzen
  • Članstvo pri klirinški hiši ECC

Postopek sprejema:

Ko so izpolnjeni vsi potrebni zahtevki, kandidati predložijo vse obrazce in spremne dokumente tako, da pošljejo izvirnike na naslov BSP ali po e-pošti na membership@bsp-southpool.com.

  • Obrazec za sodelovanje na borzi
  • Obrazec za udeležbo na trgu
  • KYC obrazec
  • Spremna dokumentacija

Po prejemu vseh zahtevanih dokumentov bo borza izdala Sklep o sprejemu v članstvo in pripravila ustrezne pogodbe. S podpisom pristopnih listin in plačilom članarine prijavitelj postane član borze.

Do celotnega seznama članov borze lahko dostopate prek uradnih spletnih strani BSP in Adex.

Market messages