Dolgoročni finančni produkti - pričetek trgovanja v Q1 2019

Ljubljana, 25. oktober 2018. V Kristalni palači v Ljubljani je potekala delavnica o uvajanju slovenskih dolgoročnih finančnih produktov na borzo EEX (European Energy Exchange AG)

Po prepričanju vodje oddelka za trgovanje z dolgoročnimi finančnimi produkti na borzi EEX Steffen-a Riediger-ja, se na trgu že nekaj časa čuti potrebo po uvedbi slovenskih dolgoročnih finančnih produktov, saj je borzni trg dosegel svojo zrelost, kjer lahko pričakujemo opazno rast in potencial. Borza EEX trenutno omogoča trgovanje z dolgoročnimi finančnimi produkti za 17 trgovalnih področij.

Trgovanje z dolgoročnimi finančnimi produkti bo postalo možno v 1. kvartalu 2019. "To bo omogočilo trgovcem zavarovanje pred cenovnimi tveganji do 6 let vnaprej", je na delavnici izpostavil direktor BSP Energetske Borze Anže Predovnik. Možno bo trgovati z letnimi, četrtletnimi, mesečnimi in tedenskimi produkti. Slovenski borzni indeks trgovanja za dan vnaprej (SIPX) bo tako postal osnova za izračun gibanja prihodnjih cen električne energije.

 

Nazaj

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Kakšna je vsota 5 in 5?