Miha Pregl - predsednik upravnega odbora IOTEE na trgu za dan vnaprej in član upravnega odbora enotnega spajanja trgov za dan vnaprej (SDAC)

Miha Pregl je bil danes izvoljen na mesto predsednika upravnega odbora IOTEE na trgu za dan vnaprej in člana upravnega odbora enotnega spajanja trgov za dan vnaprej.

Pregl in drugi član upravnega odbora SDAC, g. Ole Jacob Hoyland iz Statneta, ki je bil imenovan s strani sistemskih operaterjev, bosta vodila skupno organizacijo evropskih borz in sistemskih operaterjev, ki upravlja in nadaljnje razvija enotni evropski čezmejni trg z elektriko za dan vnaprej. Poenoten čezmejni trg z električno energijo v Evropi bo izboljšal učinkovitost trgovanja z elektriko na način, ki bo povečal konkurenčnost in likvidnost na posameznih trgih ter učinkovitost uporabe proizvodnih zmogljivosti po vsej Evropi.

Borza BSP skupaj s sistemskim operaterjem ELES že od februarja 2015 vsakodnevno uspešno izvaja enotno spajanje trgov za dan vnaprej.

Vsi imenovani operaterji trgov z električno energijo (IOTEE) preko sodelovanja v enotnem spajanju trgov za dan vnaprej dodeljujejo omejene čezmejne prenosne zmogljivosti na najučinkovitejši način preko spajanja veleprodajnih trgov z elektriko iz različnih regij z uporabo enotnega algoritma in hkratno dodelitvijo čezmejnih prenosnih zmogljivosti, s čimer izboljšujejo družbeno blaginjo.

Geografsko območje SDAC:

Geografsko območje SDAC obsega države Avstrijo, Belgijo, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Hrvaško, Italijo, Irsko, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko (preko SwePol povezave), Portugalsko, Slovenijo, Španijo, Švedsko, Veliko Britanijo, Češko (preko 4MMC), Madžarsko (preko 4MMC), Romunijo (preko 4MMC) in Slovaško (preko 4MMC), Bolgarijo (izoliran trg) in Grčijo (izoliran trg).

Sodelujoči v SDAC so imenovani operaterji trgov z električno energijo (IOTEE) BSP, CROPEX, SEMOpx (EirGrid in SONI), EPEX, EXAA, GME, HEnEx, HUPX, IBEX, Nasdaq, Nord Pool, OMIE, OKTE, OPCOM, OTE in TGE ter sistemski operaterji prenosnega omrežja 50Hertz Transmission, ADMIE, Amprion, APG, AST, BritNed, ČEPS, Creos, EirGrid, ElecLink, Elering, ELES, ELIA, Energinet, ESO, Fingrid, HOPS, Litgrid, MAVIR, Nemolink, NGIC, NGIFA2, PSE, REE, REN, RTE, SEPS, SONI, Statnett, Svenska Kraftnät, TenneT DE, TenneT NL, Terna, Transelectrica in TransnetBW.

Nazaj

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Kakšna je vsota 9 in 7?