SDAC prekinitev spajanja – simulacija s tržnimi udeleženci 3. November 2021

Povabilo na simulacijo SDAC prekinitev spajanja trga s tržnimi udeleženci

Z začetkom multi regionalnega spajanja v letu 2014 smo izvedli več kot 2700 uspešnih spajanj trgov. V zadnjih dveh letih so se zgodili trije večji incidenti, ki so povzročili »partial decoupling« enotnega spajanja trgov za dan vnaprej (angl. SDAC – Single Day Ahead Coupling).

Zato vas vabimo k sodelovanju pri simulaciji prekinitve spajanja trgov v okviru SDAC, ki bo izvedena 3. Novembra 2021, prijave tržnih udeležencev pa sprejemamo do 20. Oktobra na naslov trading@bsp-southpool.com. Podrobnejše časovne točke lahko vidite v spodnji tabeli:

  • 6.10.: Distribucija paketa podrobnih informacij tržnim udeležencem,
  • 20.10.: Rok za prijavo tržnih udeležencev do svojega NEMO/JAO,
  • 3.11.: Izvedba simulacije prekinitve spajanja trga
  • 10.11.: Zbiranje povratnih informacij tržnih udeležencev o simulaciji prekinitve spajanja trga

Nazaj

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Seštejte 2 in 4.