Trgovanje znotraj dneva - porast trgovalnega volumna / SIDC plan širitve na Italijo v Q1 2021

Trgovalni volumen na trgu znotraj dneva je v marcu 2020 znašal 116 GWh

Od vključitve v projekt SIDC v novembru 2019, smo na borzi BSP opazili občutno povečanje likvidnosti na sprotnem trgu znotraj dneva. V decembru 2019 je tako volumen na sprotnem trgu znotraj dneva znašal 98 GWh, januarja 2020 85 GWh, februarja 2020 74 GWh, v mesecu marcu 2020 pa 78 GWh. Trgovanje na avkcijskem trgu znotraj dneva (MI avkcije) je v decembru 2019 doseglo volumen 40 GWh, v januarju 2020 43 GWh, februarju 2020 47 GWh in v marcu 2020 38 GWh.

V 1. kvartalu 2021 je predvidena nadaljnja širitev projekta SIDC na Italijo in Grčijo (objava za javnost 2.4.2020).

 

Go back

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Please add 5 and 4.