Vzpostavitev klirinške storitve v Severni Makedoniji

BSP in EPEX sta ponovno uspešno združila moči. Namen je bil vzpostavitev severnomakedonskega trga za dan vnaprej skupaj z makedonskim operaterjem trga z elektriko (MEMO), pri čemer obe podjetji gradita na svojem znanju in strokovnosti vzporednega projekta v Črni gori.

Med štirimi konkurenti je MEMO za najugodnejšega ponudnika izbral konzorcij EPEX-BSP.

BSP in EPEX sta sodelovala z operaterjem MEMO in razvila celovit načrt za uvedbo vseh potrebnih komponent trga za dan vnaprej, da bi tako zagotovila upoštevanje vseh vidikov trga.

BSP je zagotovil klirinško rešitev in koordiniral celotno zasnovo projekta, vključno s tehničnimi specifikacijami aplikacije za kliring kot tudi izdelavo podrobnega načrta za testiranje lokalizirane klirinške rešitve. Ves ta skupen trud pa je zagotovil, da je klirinški proces potekal učinkovito, uspešno in izpolnjeval vse potrebne zahteve.

Makedonska borza je začela s prvim delovanjem v izoliranem načinu, z načrti za povezovanje trgov za dan vnaprej z drugimi državami v regiji.

Ta strateška poteza operaterja MEMO je namenjena povečanju učinkovitosti in zanesljivosti izmenjave električne energije, hkrati pa spodbuja regionalno sodelovanje v energetskem sektorju. Spajanje trgov za dan vnaprej bo omogočilo izmenjavo električne energije med državami ter s tem omogočilo optimalno izrabo razpoložljivih virov in znižanje stroškov. Kot taka je makedonska borza električne energije pripravljena igrati ključno vlogo pri razvoju močnega in trajnostnega energetskega trga v regiji.

Makedonski trg za dan vnaprej, s klirinško rešitvijo, je pričel delovati 10. maja 2023.

Market messages