Delovna telesa

Organi borze so:

 • Vodstvo podjetja

  je organ, ki upravlja poslovanje BSP in določa splošne smernice strategije in razvoja BSP

 • Borzna arbitraža

  je stalen, specializiran in neodvisen borzni organ, ki bo v skladu s pravili omogočil hitro in zaupno rešitev nesporazuma na osnovi ali v povezavi s trgovanjem, obračunom ali drugimi borznimi postopki, ki vključujejo BSP oziroma njegove storitve;

 • Zbornica borznih članov

  je organ, ki zastopa interese vseh borznih udeležencev

 • Borzni svet

  borzni svet vodi zbornico borznih članov in tudi koordinira delo zbornice borznih članov in tržnih odborov; in

 • Tržni odbor

  je organ, ki zastopa interese borznih udeležencev v posamični državi, v kateri BSP obratuje, in ki zadevajo zbornico borznih članov.

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Izračunajte 6 plus 6.