Delovna telesa

Vodstvo podjetja

je organ, ki upravlja poslovanje BSP in določa splošne smernice strategije in razvoja BSP.

Ogled

Market Supervision

is the body overseeing and monitoring the entire trading process and management of the trading system in accordance with the rules.

Ogled

Borzna arbitraža

je stalen, specializiran in neodvisen borzni organ, ki bo v skladu s pravili omogočil hitro in zaupno rešitev nesporazuma na osnovi ali v povezavi s trgovanjem, obračunom ali drugimi borznimi postopki, ki vključujejo BSP oziroma njegove storitve;

Prenos

Zbornica borznih članov

je organ, ki zastopa interese vseh borznih udeležencev

Prenos

Borzni svet

borzni svet vodi zbornico borznih članov in tudi koordinira delo zbornice borznih članov in tržnih odborov; in

Prenos

Tržni odbor

je organ, ki zastopa interese borznih udeležencev v posamični državi, v kateri BSP obratuje, in ki zadevajo zbornico borznih članov.

Prenos

Market messages