Sprotno trgovanje znotraj dneva

Trgovanje znotraj dneva poteka na način sprotnega trgovanja, pri čimer tržni udeleženci v fazi trgovanja, v trgovalno aplikacijo ComTrader vnašajo anonimne standardizirane in nestandardizirane produkte. Posli se sklepajo po prednostnem kriteriju cena/časovna značka.

Tržni udeleženci lahko v trgovalno aplikacijo vnašajo produkte omejene s količino od 1 do 999 MWh ter cenovnim razponom med -9999,99 Eur/MWh in 9999,99 Eur MWh.

Standardizirani produkti:

  • Base 00:00 – 24:00
  • Peak 08:00 – 20:00
  • Urni produkti
  • 15 min produkti

Nestandardizirani produkti:

  • Najmanj dva zaporedna enaka standardizirana produkta znotraj istega dne.

Faza trgovanja:

Sklepanje poslov za OTC kliring poteka 24 ur na dan, od 15:00 ure dalje na dan pred začetkom fizične dobave do ene ure pred fizično dobavo.

Pri trgovanju znotraj dneva BSP opravi proces fizičnega obračuna in fizične poravnave skladu s pravili podjetja Borzen d.o.o., organizator trga z električno energijo.

Trgovanje na izravnalnem trgu

V sklopu trgovanja znotraj dneva poteka tudi trgovanje na izravnalnem trgu, pri katerem sistemski operater prenosnega omrežja (ELES) kupuje in prodaja električno energijo namenjeno za izravnavo elektroenergetskega sistema. Za trgovanje na izravnalnem trgu veljajo enaka pravila kot za trgovanje znotraj dneva, z razliko da se faza trgovanja podaljša za eno uro, do fizične dobave produkta.

Rezultati trgovanja izravnalnega trga so del rezultatov trgovanja znotraj dneva.

Market messages