Cenovne krivulje

Grafični prikaz cenovne krivulje nam prikazuje anonimne ponudbe in povpraševanja tržnih udeležencev, marginalno ceno z volumnom nakupa in prodaje, ki so bili izračunani na trgovalni aplikaciji za posamezno uro v izbranem dnevu, pri trgovanju za dan vnaprej na slovenskem trgu.

Nakup Povpraševanje za izbrano uro v dnevu
Prodaja Ponudba za izbrano uro v dnevu
Cena Marginalna cena, izračunana na avkciji, za izbrano uro v dnevu
Volumen nakupa količina nakupnega volumna v izbrani uri v dnevu
Volumen prodaje količina prodanega volumna v izbrani uri v dnevu

 

Nakup
Prodaja
Cena EUR/MWh
Volumen nakupa MWh
Volumen prodaje MWh
Volumen iz naslova spajanja trgov MWh

Market messages