Vzpostavitev trga znotraj dneva v Srbiji

Septembra 2022 je SEEPEX sodeloval z BSP in pričel projekt za vzpostavitev srbskega neprekinjenega trga znotraj dneva. Sinergija skupine ADEX je tako dala svoj prvi pomemben in konkreten rezultat.

Glavni namen projekta je bil zagotoviti platformo za neprekinjeno trgovanje z električno energijo v Srbiji, s čimer bi povečali učinkovitost in zanesljivost energetskega trga v državi.

Preko tega partnerstva se je preneslo dragocena znanja in veščine, ki so pomembno prispevale k napredku srbskega energetskega trga.

Srbska borza znotraj dneva deluje na trgovalnem sistemu M7, ki ga uporablja tudi več borz električne energije v Evropi, medtem ko European Commodity Clearing (ECC) zagotavlja kliring in poravnavo transakcij.

Uvedba srbskega neprekinjenega trga znotraj dneva je velik dosežek, ki dokazuje vztrajno rast srbskega energetskega trga.

Nov trg trgovcem z energijo omogoča nakup in prodajo električne energije v realnem času, kar zagotavlja večjo fleksibilnost in učinkovitost pri upravljanju ponudbe in povpraševanja po energiji. Z uvedbo nove platforme je srbski energetski trg sedaj pripravljen postati še bolj dinamičen in konkurenčen ter ponuja nove priložnosti tako proizvajalcem kot potrošnikom.

Market messages