O nadzoru trga

Ekipa BSP za nadzor trga je neodvisen oddelek, ki sledi smernicam ACER o uporabi REMIT (REMIT - Uredba o celovitosti in preglednosti energetskega trga). Ekipa z lastnim razvitim algoritmom spremlja vse tržne segmente BSP za morebitne sumljive dejavnosti in zagotavlja preglednost, integriteto in enake konkurenčne pogoje za vse naše člane.

Opozorila, ki jih generirajo orodja za spremljanje, so podvržena ad hoc analizi. Če zaznamo morebitno kršitev uredbe REMIT, o tem obvestimo Slovenski nacionalni energetski regulativni organ (AGEN) in Agencijo Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER).

AGEN preiskuje tovrstne primere in če se kršitev potrdi, je odgovorni udeleženec na trgu kaznovan glede na vrsto kršitve in glede njenega vpliva na trg.

Trg električne energije nenehno uvaja nove produkte/segmente in udeleženci na trgu uporabljajo drugačen, bolj avtomatiziran pristop, da tako aktivno sodelujejo na trgu za optimizacijo svojega portfelja. Zato skupina za spremljanje trga tesno sodeluje z NRA, ACER in se udeležuje tudi spletnih ter rednih seminarjev, kot tudi usposabljanj in treningov za pridobivanje novih izkušenj ter znanj.

V primeru da opazite kakršnokoli sumljivo aktivnost na borznem trgu ali potencialno tržno anomalijo, nas lahko kontaktirate na marketmonitoring@bsp-southpool.com.

Market messages