O nadzoru trga

Nadzor trgovanja je bistven operativni del vsake borze z električno energijo oziroma namen njegovega delovanje je vzpostavitev ter zagotavljanje primernih tržnih pogojev na sami borzi.

Fundamentalne vsebine teh tržnih pogojev so vzpostavitev primerne stopnje zaupanja v trg, spodbujanje konkurenčnosti, zagotovitev učinkovitosti in integritete samega trga ter izboljšanje njegove likvidnosti. Vsi predhodno navedeni pogoji oziroma namen delovanja nadzora trgovanja je v skladu oziroma posledica izdane Uredbe (EU) št. 1227/20011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, ki se navezuje na celovitost in preglednost veleprodajnega trga (LINK) (»Regulation on energy Market Integrity and Transparency«, krajše REMIT). Prav tako se samo delovanje borze oziroma nadzora trgovanja navezuje na izdano Uredbo KOMISIJE (EU) 2015/1222, ki vsebuje določitve smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti. (LINK) oziroma CACM.

V primeru da opazite kakršnokoli sumljivo aktivnost na borznem trgu ali potencialno tržno anomalijo, nas lahko kontaktirate na marketmonitoring@bsp-southpool.com.

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Izračunajte 3 plus 6.