Spajanje trgov

Spajanje trgov je sistem dnevnega implicitnega dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti, kot vhodni parameter pri izmenjavanju ponudb med dvema ali več sosednjimi borzami z električno energijo.

V sodelovanju z drugimi evropskimi borzami z električno energijo in sistemskimi operaterji smo v preteklih letih uspešno uvedli implicitno spajanje za trgovanje za dan vnaprej na slovensko-italijanski,  slovensko-avstrijski in slovensko-hrvaški meji.

22. Junija 2016 pa smo dodatno uvedli, kot pilotni evropski projekt, implicitno spajanje znotraj dneva na slovensko-italijanski meji.

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Kakšna je vsota 3 in 8?