Spajanje trgov

Spajanje trgov je sistem dnevnega implicitnega dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti, kot vhodni parameter pri izmenjavanju ponudb med dvema ali več sosednjimi borzami z električno energijo.

V sodelovanju z drugimi evropskimi borzami z električno energijo in sistemskimi operaterji smo v preteklih letih uspešno uvedli implicitno spajanje za trgovanje za dan vnaprej na slovensko-italijanski,  slovensko-avstrijski in slovensko-hrvaški meji.

22. Junija 2016 pa smo dodatno uvedli, kot pilotni evropski projekt, implicitno spajanje znotraj dneva na slovensko-italijanski meji.

Z 8. Junijem 2022 je BSP vstopil skupaj z 10 operaterji trga z električno energijo in 16 operaterji prenosnega sistema v izračun Core Capacity Calculation Region v sklopu povezovanja trga za dan v naprej. Core kalkulacija od takrat poteka na vseh mejah razen na Italjanski.

Zadnje vzpostavljena je bila še povezava na Madžarski meji s 30. junijem 2022. S tržnega vidika pa je bila vključena v postopek izračuna čezmejne zmogljivosti od 6. julija 2022 za trgovanje na Day Ahead avkciji in od 7. julija 2022 dodana tudi v trgovanje na Intraday Continuous trgu.

Market messages